fbpx

PROJEKTY

O MNE

Vjamnoce – FMK JOGA (Akademické projekty)

Medzi moje najväčšie akademické úspechy patria účasti na študentských vedeckých, odborných a umeleckých konferenciách (ŠVOaUK). Počas štúdia som sa zúčastnila týchto konferencií 3-krát, pričom v roku 2019 som obsadila 1. miesto a získala taktiež cenu Literárneho fondu. V roku 2021 som obsadila 2. miesto.

Moje práce sú dostupné aj vo vedeckých zborníkoch:

MiniErasmus na FMK a jeho propagácia fakultou (2016);

Súťažné projekty reklamných agentúr s perspektívou náboru nových zamestnancov (2019);

Budovanie povedomia o značke prostredníctvom spoločensky zodpovedných aktivít (2021).

Na univerzite som sa angažovala aj v rámci Ateliéru kreatívnej a experimentálnej fotografie (KEFA). Moja fotografická práca sa ocitla napr. v študentskej umeleckej publikácii MUUZA alebo na online klauzúrnej výstave 2021 (#kefavirtual).

Veľký význam má pre mňa aj spolupráca so študentmi a pedagogickým personálom.
Pod vedením Martiny Mel Kulisievičovej (Yoga Mel) som precvičovala pre univerzitných zamestnancov. Ako inštruktorka jogy som sa zúčastnila aj študentskej udalosti Vjamnoce 2020.

Okrem toho som cez projekt FMK Online Roadtrip 2021 prezentovala svoju alma mater študentom Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne.